Vi rådgiver, servicerer og leverer produkter til neddeling, sortering og flishugning

Hos ABA Maskiner forhandler vi et bredt sortiment af mobile og stationære løsninger til neddeling, sortering og flishugning

NEDDELING

Mobile neddelere og stationære neddelingsanlæg til neddeling af affaldstræ, trærødder, stort brændbart og andet affald. 

SE PRODUKTER >

SORTERING

Mobile sigter og stationære sorteringsanlæg til sortering af affaldstræ, have- og parkaffald, jord, plastic, glas m.m.

SE PRODUKTER >

FLISHUGNING

Flishuggere opbygget på lastbil eller kroghejsramme eller stationære flishuggere til flishugning af alle typer træ til alle formål.

SE PRODUKTER >

BIBERFEST 2019

ABA Maskiner deltog i Biberfest 2019 hos Eschlböck Maskinfabrik i Østrig.

ABA-maskiner_favicon

Anvendelsesområder

genvinding

GEnvindING

Gips, kul, muldlag, slagger

biomasse

Biomasse

Bark, kompost, træflis, grønt affald, nedrivningstræ

affald

Affald

Industriaffald, organisk affald, dagrenovation

Luk menu