Vi rådgiver, servicerer og leverer maskiner til neddeling, sortering og flishugning

Hos ABA Maskiner forhandler vi et bredt sortiment af mobile og stationære løsninger til neddeling, sortering og flishugning

Mobile neddelere og stationære neddelingsanlæg til neddeling af affaldstræ, trærødder, stort brændbart og andet affald. 

SE PRODUKTER >

Mobile sigter og stationære sorteringsanlæg til sortering af affaldstræ, have- og parkaffald, jord, plastic, glas m.m.

SE PRODUKTER >

Flishuggere opbygget på lastbil eller kroghejsramme eller stationære flishuggere til flishugning af alle typer træ til alle formål.

SE PRODUKTER >

IFAT messen er udskudt til 2022!

Verdens førende messe for vand-, kloak-, affaldsnedbrydning og -genvinding

ABA-maskiner_favicon

Anvendelsesområder

genvinding

GEnvindING

Gips, kul, muldlag, slagger

biomasse

Biomasse

Bark, kompost, træflis, grønt affald, nedrivningstræ

affald

Affald

Industriaffald, organisk affald, dagrenovation